Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.45 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych, czynności porządkowe, pomoc w przygotowaniu do zajęć, ćwiczenia poranne, modlitwa poranna.

8.45 – 9.00 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 Śniadanie.

9.30 – 10.45 Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową.

10.45 – 11.45 Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, w tym zajęcia sportowe kształtujące postawę dziecka, spacery, wycieczki.

11.45 12.00 Czynności higieniczne utrwalające nawyki związane z samoobsługą, przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 14.15 Czytanie dzieciom bajek, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy tematyczne, zajęcia dodatkowe.

14.15 – 14.30 Czynności porządkowe i higieniczne.

14.30 – 15.00 Podwieczorek.

15.00 – 16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.