Program i cykle edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020

Programem wychowania przedszkolnego “Trampolina” jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.). Zgodnie z podstawą programową nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.
Trampolina, trampolina, od niej wszystko się zaczyna!

Seria “Trampolina” to nowatorska seria pakietów edukacyjnych do pracy z dziećmi przedszkolnymi.
Na serię składają się innowacyjne pod względem merytorycznym i edytorskim publikacje edukacyjne przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych. Ciekawe i pomysłowe zadania pozwalają zaspokoić naturalną u dzieci ciekawość świata, ich dociekliwość i potencjał twórczy.

“Trampolina” to kompleksowy cykl publikacji przeznaczony dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Wszystkie pozycje są zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego i przygotowane z myślą o codziennej pracy nauczyciela. Materiały edukacyjne stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość i można je z powodzeniem wykorzystać do pracy w grupach mieszanych wiekowo.
W pakietach znajdują się karty pracy – dostosowane do wieku przedszkolaka – zawierające różnorodne ćwiczenia i polecenia, które pozwalają na pracę z dziećmi o zróżnicowanych możliwościach edukacyjnych oraz kącik artysty (wyprawka) – materiały do prac plastyczno-technicznych.

Bohaterem przewodnim cyklu jest Trampolinek – niezwykły mieszkaniec przedszkolnej półki z zabawkami, który towarzyszy dzieciom podczas poznawania świata i zachęca wykonywania różnych zadań (nie tylko na kartach pracy).

  • Co wyróżnia cykl “Trampolina”?
  • Wielozmysłowe poznawanie świata – wprowadzenie zajęć i zabaw pozwalających na wielozmysłowe angażowanie dziecka w proces edukacyjny
  • Emocje i kompetencje społeczne – kształtowanie dojrzałości społecznej i odporności emocjonalnej
  • Czytanie, pisanie i liczenie – rzetelne przygotowanie do nauki czytania, pisania i liczenia
  • Umiejętności językowe – wspomaganie rozwoju mowy i zdolności językowych
  • Przyroda – rozbudzanie zainteresowań i wrażliwości przyrodnicze