Kadra pedagogiczna:
s. Danuta Fugiel
dyrektor przedszkola – nauczyciel mianowany
s. Olga (Jadwiga Maroń)
nauczyciel grupy młodszej – nauczyciel mianowany
Katarzyna Grajnert
nauczyciel grupy starszej, nauczyciel kontraktowy
Zajęcia dodatkowe:
mgr Agnieszka Kucharzewska
język angielski
s. Feliksa (Maria Mencfel)
katechetka – nauczyciel dyplomowany
Zofia Pinkosz
logopeda, psycholog
Ewa Rychter
gimnastyka ogólnorozwojowa – nauczyciel dyplomowany
mgr Lidia Binek
nauczyciel rytmiki
Rafał Grzebiela
nauczyciel tańca
Personel pomocniczy:
s. Bolesława (Danuta Spórna)
przygotowywanie posiłków
Urszula Kucia
pomoc w kuchni, dbałość o porządek
Karolina Popielec
pomoc nauczyciela, dbałość o porządek