Myśli bł. Marii Angeli Truszkowskiej

„Nie pozwól żadnej chwili upływać bezużytecznie”.

„Gdzie miłość Boża przebywa, tam i miłość bliźniego zmieścić się musi, bo jedna z drugiej wypływa”.

„Przyjmij od Boga wszystko z poddaniem i wdzięcznością wierząc, że wszystko, co od Boga pochodzi, to wszystko dla dobra twej duszy”.

„Bez miłości Boga i bliźniego największe czyny… żadnej nam nie przynoszą zasługi”.

„Nigdy w niczym nie szukaj siebie, ale chwały Bożej i dobra bliźnich”.

„Czyń wszystko w celu przypodobania się Jezusowi”.

„Pragnij i staraj się o to, aby wszyscy poznali i ukochali Pana naszego Jezusa Chrystusa”.

„Kiedy czujesz w sobie gniew, zamilcz, dopóki się nie uspokoisz, gdyż inaczej możesz niejeden grzech popełnić”.

„Mów o wszystkich dobrze. Jeśli nie możesz usprawiedliwić czynu, chwal intencje”.

„Wszystko ma swój koniec, tylko wieczność nie ma końca”.

„Nie pozwól żadnej chwili upływać bezpożytecznie… Jako bowiem z każdego próżnego słowa masz zdać rachunek przed Bogiem, tak równie i z każdej chwili źle i nieużytecznie przepędzonej”.

„Niech miłość twoja będzie jak miłość Chrystusowa, objawiająca się nie tylko w uczuciu, ale w czynie”.