Plam imprez i uroczystości na rok 2019/20


TEMATYKA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN
1. Msza Święta na rozpoczęcie roku przedszkolnego. s. Dyrektor, s. Olga p. Kasia 15.30 Wrzesień/październik
2. Teatrzyki okazjonalne i wew. Inscenizacje. Nauczycielki, gr. I i II Cały rok
3. Dzień Nauczyciela – uroczystość przygotowana przez dzieci dla grona pedagogicznego. Nauczycielki, gr. I i II 14 październik
4. Udział w odpuście ku czci Matki Bożej Różańcowej, Różaniec w przedszkolu i 18 X – Różaniec w intencji Jedności i Pokoju s. Olga, s. Dyrektor. P. Kasia Październik 18 X
5. Udział dzieci
i rodziców w konkursach plastycznych organizowanych przez Przedszkole.
Nauczycielki, gr. I i II Cały rok
6. Organizacja ciekawych dni w przedszkolu np. Dzień Bajki 7 XI, Dzień życzliwości 21 XI. s. Olga, P. Kasia 7XI/21XI Cały rok
6. „Bal Wszystkich Świętych” – zabawy integracyjne z udziałem dzieci. Nauczycielki, gr.I i II
28 Listopad

7. Święto Niepodległości – występ wewnętrzny „Polska moją Ojczyzną!” Nauczycielki, gr.I i II
13 Listopad

8. Wizyta św. Mikołaja. Nauczycielki, gr.I i II
6 grudzień
9. Spotkanie opłatkowe. Nauczycielki, gr. I i II 20 grudzień
10. Adoracja żłóbka Nauczycielki, gr.I i II Styczeń
11. Jasełka pt. ”Najszczęśliwsza z sióstr” Nauczycielki, gr. I i II 17 styczeń
12. Msza Święta w intencji Babci i Dziadka oraz wspólna Biesiada Nauczycielki, gr.I i II 19 styczeń
13. Zabawa karnawałowa z udziałem dzieci i rodziców Nauczycielki, gr.I i II 5.02.20120r. Godz. 17.00- 19.30.
14. Udział w nabożeństwie posypania głów popiołem -Środa Popielcowa. Nauczycielki, gr.I i II 26 marzec
15. Konkursy związane z tematyką Planu Rocznego. Nauczycielki, gr.I i II Cały rok
16. 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II – występ „Dzieci w hołdzie św. Janowi Pawłowi II” Nauczycielki, gr.I i II 24.04.20120r.
17. Święty Feliks – Patron dzieci, namaszczenie olejami. s. Dyrektor i Nauczycielki
maj
18. Święto Rodziny Nauczycielki, gr.I i II 29 maj
19. Rodzice – dzieciom: „Szewczyk Dratewka” Nauczycielki, gr.I i II 3 czerwiec
20. Festyn Rodzinny – Nauczycielki, gr.I i II 9 czerwiec 17.00- 19.00
21. Dzień Dziecka w przedszkolu. Nauczycielki, gr.I i II Czerwiec
22. Uroczystość pożegnalna dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Nauczycielki, gr.II 16 czerwiec
23. Msza Święta na zakończenie roku szkolnego. Nauczycielki, gr.I i II 18 czerwiec

Planowany Harmonogram Imprez i Uroczystości może ulec zmianie. O ewentualnych przesunięciach będziemy informować na bieżąco.