Informacja od MEN

Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki!
Poniżej zostaje zamieszczona informacja od MEN:
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.
Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Przekazuję Państwu w załączeniu rozporządzenia, które dziś, 20 marca br. zostały przeze mnie podpisane: zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


W związku z decyzją MEN kształcenia na odległość od 25 marca na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Kącik dla Rodziców, zostaną utworzone 3 zakładki: „Grupa Maluszków”, „Grupa Starszaków” i „Dla dzieci idących do szkoły”. Będziemy tam zamieszczać sukcesywnie zajęcia dla dzieci. Wszystkie prace plastyczne i grafomotoryczne prosimy gromadzić w teczkach. Dla chętnych dzieci dodatkowe zadania i zabawy można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje w zakładce Oddział przedszkolny.


Jednocześnie informujemy że została zakończona rekrutacja do przedszkola na rok 2020/21. O szczegóły prosimy pytać telefonicznie od 30 marca.
Wszelkie inne zapytania prosimy kierować na adres e –mail przedszkola felice1@op.pl. Dziękujemy za zaangażowanie, wyrozumiałość i życzmy sobie nawzajem abyśmy jak najszybciej mogli spotkać się w przedszkolu. Niech Maryja nasza Matka, Królowa i Patronka Przedszkola ma nas wszystkich w swojej opiece.


Pozdrawiamy Siostry Felicjanki i Panie pracujące w przedszkolu.