Dzień: 24 marca 2020

Informacja od MEN
Informacja od MEN

Drodzy Rodzice, Kochane Przedszkolaki!
Poniżej zostaje zamieszczona informacja od MEN:
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.
Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

(więcej…)