Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Kochani Rodzice naszych Przedszkolaków!
Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok będzie przebiegać w 2 etapach:
I etap – rekrutacja dzieci już uczęszczających do przedszkola po ponownym wypełnieniu karty zapisu do dnia 22 lutego 2020r.
II etap – ogólna rekrutacja dzieci od 24 luty do 16 marca.
27 marzec – zostanie przedstawiona lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok 2020/2021.

Karty do nabycia u nauczycieli grup. Kryteria przyjęcia do przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce wg Statutu:
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:dzieci już uczęszczające do przedszkola rodzeństwo wychowanków oraz absolwentów dzieci mające trudną sytuację rodzinną, do przedszkola może być przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku pod określonymi warunkami/wg Statutu/
ze względu na warunki lokalowe nie będą przyjmowane dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.
Zapraszamy!