Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020


Kochani Rodzice naszych Przedszkolaków
Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok będzie przebiegać w 2 etapach:

I etap – rekrutacja dzieci już uczęszczających do przedszkola po ponownym wypełnieniu karty zapisu do dnia 22 lutego 2019r.

II etap – ogólna rekrutacja dzieci od 1 do 15 marca.

28 marzec – zostanie przedstawiona lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok 2019/2020.

Karty do nabycia u nauczycieli grup.

Kryteria przyjęcia do przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Praszce wg Statutu:

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

  1. dzieci już uczęszczające do przedszkola
  2. rodzeństwo wychowanków oraz absolwentów
  3. dzieci mające trudną sytuację rodzinną,
  4. do przedszkola może być przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku pod określonymi warunkami/wg Statutu/
  5. ze względu na warunki lokalowe nie będą przyjmowane dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.


Zapraszamy!