INFORMACJA DLA RODZICÓW!

W grupie dzieci 5, 6 letnich została zamieszczona lista dzieci przyjętych/nie przyjętych do Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek na rok szkolny 2019/20. Rekrutacja przebiegała wg następujących kryteriów zawartych w Statucie:
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

  1. dzieci już uczęszczające do przedszkola,
  2. rodzeństwo wychowanków oraz absolwentów /od 2,5 r.ż/
  3. dzieci mające trudną sytuację rodzinną,
  4. do przedszkola może być przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku pod określonymi warunkami/wg Statutu/
  5. ze względu na warunki lokalowe nie będą przyjmowane dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.
    Prosimy Rodziców o potwierdzenie podpisem odbioru informacji.
    Dziękujemy!