Dzień: 28 marca 2019

SPOTKANIA RODZICÓW
SPOTKANIA RODZICÓW

Dnia 4 i 11 kwietnia o godzinie 18.00 w domu Strażaka odbędą się spotkania rodziców biorących udział w przedstawieniu z okazji Dnia Dziecka pt. “Kopciuszek”

INFORMACJA DLA RODZICÓW!

W grupie dzieci 5, 6 letnich została zamieszczona lista dzieci przyjętych/nie przyjętych do Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek na rok szkolny 2019/20. Rekrutacja przebiegała wg następujących kryteriów zawartych w Statucie:
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają:

  1. dzieci już uczęszczające do przedszkola,
  2. rodzeństwo wychowanków oraz absolwentów /od 2,5 r.ż/
  3. dzieci mające trudną sytuację rodzinną,
  4. do przedszkola może być przyjęte dziecko które ukończyło 2,5 roku pod określonymi warunkami/wg Statutu/
  5. ze względu na warunki lokalowe nie będą przyjmowane dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.
    Prosimy Rodziców o potwierdzenie podpisem odbioru informacji.
    Dziękujemy!
Dzień otwarty do Szkoły Podstawowej nr 2

4 kwietnia tj. czwartek dzieci z grupy „Starszaki” wychodzą na Dzień otwarty do Szkoły Podstawowej nr 2 o godz. 11.00.

Przedstawienie pt. „Koronki, koroneczki”

2 kwietnia tj. wtorek dzieci z grupy „Starszaki” wychodzą do MGOKiS w Praszce na przedstawienie pt. „Koronki, koroneczki” o godz. 9.15.
Śniadanie godz. 8.45
Prosimy o Punktualność.